Hakikat Damlaları-20

Herkul | . | HAKIKAT DAMLALARI

Kendi şahsımızla ilgili bir kısım meselelerden dolayı üzüldüğümüz kadar, İslam’ın izzeti ile alakalı hususlarda sıkıntı çekmiyorsak daha alacağımız çok yol var demektir.

***

Bugün bizim Kaf Dağı’nın arkasındaki anka kuşunun düşen bir tüyünden bile kendisini mesul tutacak kadar sorumluluk duygusuyla meşbu yüreklere ihtiyacımız var.

***

Derdi şerhetme yeis sebebi yapılmamalı, bilakis metafizik gerilimi ve çalışma azmini artırmaya matuf olmalıdır.

***

“Ben yaptım!” diyenler, kurtuluş aradıkları bir yolda kayıpların en büyüğü olan şirke düşmüş olurlar.

***

Şeytan boş insanlarla uğraşmaz; gayretli kimselerle uğraşır. Binaenaleyh, hizmet alanı artanlar şeytandan Allah’a daha çok sığınmalıdırlar.

***

Hiçbir meslek sadece meslek olduğu için yapılmaya değmez. Onunla hedeflenen gaye önemlidir.

***

Hizmet erlerinin en önemli dinamiği adanmışlık ruhu ve beklentisizliktir.

***

Hâl ile hallolmayacak mesele yoktur.

***

Küçükleri büyük yapan en önemli sıfatlardan birisi hiç şüphesiz büyüklere gösterdikleri hürmet ve saygıdır.

***

Düzen hızı yavaşlatmamalı, hız da düzeni bozmamalıdır.

***

Övülünce sevinme, Kur’an’da münafıkların bir vasfı olarak anlatılmaktadır.