Yıl Seçiniz..

NAĞMELER ARŞİV

Fas’ta meydana gelen deprem münasebetiyle Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi yardım çağrısını yinelediler.
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, kendilerine pazartesi günü takdim edilen bir tablo münasebetiyle sohbet ettiler.
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi geçtiğimiz salı günü misafirlerle hasbihalde bulundu.
Geçtiğimiz cumartesi günü Muhterem Hocamız’ın ifadesiyle asude bir gündü. Hem şadırvanda hem de gölün orada kısa da olsa oturdular.
Muhterem Hocaefendi’nin dün cuma namazı sonrasında yapmış olduğu hasbihali sizlerle paylaşıyoruz.
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi dün öğle sonrası bir müddet şadırvanda oturdu. Şadırvandaki su sesi ve rüzgar, sesi almamıza mani olsa da bu hasbihali imkan ölçüsünde .....
Bayram vesilesiyle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, mağduriyet ve mazlumiyetlerin bir an önce son bulmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, “Farklı Kültürlerde Değerlerimizi Koruyarak Bir Arada Yaşayabilmenin İmkanları ve Problemleri” konulu müzakere için bir araya gelen abi ve ablalarımız ile bir .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1 Haziran 2023 tarihinde misafirlerimizle olan hasbihalini siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz.
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin iştirakleriyle Ramazan boyunca okumuş olduğumuz mukabelenin ve dünyanın değişik yerlerinden duası buraya havale edilen hatimlerin duasını Arefe günü yapmış olduk. Bayramın .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Nebe’ Suresi 1-5. Nebe’ Suresi 14-24. İnşikak Suresi 1-4. İnşikak Suresi 16-25. ayet-i kerimelerin izahı. (Görüntüler 2016 yılına aittir!)
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Müzzemmil Suresi 1-19. Müddessir Suresi 11-17. Kıyamet Suresi 1-5. ayet-i kerimelerin izahı. (Görüntüler 2016 yılına aittir!)
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Kalem Suresi 1-4. Kalem Suresi 10-15. Kalem Suresi 51-52. Hâkka Suresi 1-4. ayet-i kerimelerin izahı. (Görüntüler 2016 yılına aittir!)
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Hadid Suresi 25. Hadid Suresi 28. Mücadile Suresi 11. Mücadile Suresi 12-13. Haşr Suresi 5. Haşr Suresi 11. Saff Suresi 13. .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Rahman Suresi 14-16. Rahman Suresi 17-21. Rahman Suresi 33-40. Rahman Suresi 41-47. Rahman Suresi 76-78. Vakıa Suresi 1-2. Vakıa Suresi 63-65. .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Yasin Suresi 41-42. Yasin Suresi 51-52. Yasin Suresi 58. Yasin Suresi 81. Saffât Suresi 22-24. Saffât Suresi 33-35. ayet-i kerimelerin izahı. .....
Dün akşam teravih sonrası kısa bir hatıralar meltemi esti. Bu vesileyle, Ramazan’ın son günlerini hakkımızda hayırlı eylemesini, bizleri Leyle-i Kadri idrak ve ihyaya muvaffak kılmasını .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Sebe’ Suresi 35-36. Sebe’ Suresi 46-48. Sebe’ Suresi 50-51. Fatır Suresi 1. Fatır Suresi 5. Fatır Suresi 10. Fatır Suresi 12. .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Ankebut Suresi 46-49. Ankebut Suresi 58-59. Ankebut Suresi 69. Rum Suresi 1-5. Rum Suresi 56. Lokman 10-11. ayet-i kerimelerin izahı. (Görüntüler .....
Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den; Kasas Suresi 51-54. Kasas Suresi 71-72. Kasas Suresi 85. Ankebut Suresi 39-45. ayet-i kerimelerin izahı. (Görüntüler 2016 yılına aittir!)