Hac’da Dua

Herkul | . | BAMTELI

İndir:     mp3     3gp     wmv

Editör’ün Notu

Sevgili Dostlar,

Son günlerde, M. Fethullah Gülen Hocamızın sağlık durumuyla alâkalı asılsız iddiadan, tahminden ve hatta gayr-i vaki beyandan ibaret haberlerin yapılmış olması sebebiyle bu haftanın sohbetini görüntüsüyle beraber neşretmeye karar verdik.

Evet, Muhterem Hocamızın senelerdir çekmekte olduğu kalb ve şeker ile ilgili rahatsızlıkları ve bunlarla alâkalı ilaç tedavileri devam etmektedir; fakat, malum halinin haricinde, ciddi şekilde hasta olduğu ve konuşamayacak durumda bulunduğu doğru değildir.

“Hac’da Dua” başlıklı sohbeti, Aziz Hocamızı en son haliyle görmeleri için Sevenlerine hediye ediyoruz. Ayrıca, bunun bir başlangıç olmasını ve sonraki haftalarda da devamını Cenâb-ı Allah’tan diliyoruz.
Dualarınız istirhamıyla…

Hac’da Dua

Soru: Hac’dan azamî derecede istifade edebilmek için hangi hususlara özen gösterilmelidir? O mübarek topraklarda dua ederken nelere öncelik verilmelidir?

-Hacca hangi niyetle gidilmelidir? (00.55)
-O mübarek beldelerde, hususiyle de Arafat’ta yapılan dualar makbuldür. Orada hazır bulunan salih kullar hürmetine, Arafat’a liyakatsiz olarak çıkan kimselerin duaları bile geri çevrilmez. (04.00)
-Kul hakları, Müzdelife ve orada alınan müjde… (05.00)
-Hacca gideceklere çok önemli bir tavsiye… (07.38)
-Kabe’yi görünce hangi dua yapılmalı; Mina’da, Müzdelife’de ve Arafat’ta neler söylenmeli?.. (08.26)
-Kutsal topraklar aynı zamanda mü’minlere düşmanlık yapan kimselerin Allah’a havale edileceği yerlerdir. (12.15)
-Orada her adım, Allah’ın rızasına uygun olarak ve Sünnet-i Seniyye’ye uyma kasdıyla atılmalıdır. (14.07)
-Mübarek seferin, insanın gözyaşlarını coşturan sahneleri… (18.20)


(Not: Keşke, bu son kısmın görüntülerini de sizinle paylaşabilseydik; heyhat, sanki bir el, Hocamızın o hüzünlü halini, hasretle ağlayışını ve hicranla yerinden kalkışını görüntülememize mani oldu. Ses kaydımız eksiksiz olsa da, görüntü o dakikadan itibaren kesildi. Onca gayretimize rağmen video kaydını bir türlü elde edemedik; “Bunda da bir hayır vardır!” diyerek o bölümü -hiç olmazsa- sesli olarak neşretmekte karar kıldık.)