• Bamteli

    NUR VE KARANLIKLAR
  • KIRIK TESTİ

    MUHÂCİRİN DUASI

KIRIK TESTI

MUHÂCİRİN DUASI

* Rasûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) teşrif edeceği bir beldeyi gördüğü zaman nasıl dua buyururdu?

* Dünyanın dört bir tarafına açılan hizmet sevdalıları için Efendimiz’in fem-i güherinden sâdır olmuş bu dua neler ifade eder?

* Sevginin Aksettiği Mücellâ Ayna

* Sevginiz ölçüsünde O’nun nezdinde seviliyor olduğunuz mülâhaza, ümit ve recâsını taşıyabilirsiniz.

* Sevgiyle Gidilen Yerlerde Kalıcı Olunabilir

* “İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman, sevgi ve hüsnükabul vaz’ eder.”

* Allah’ım! Hakkımızda “Vüdd” Vaz’ et

* Kudreti Sonsuz, lütuflarını sebeplere bağlı olarak verebileceği gibi, dilerse hârikulâdeden hususî bir atiyye şeklinde sebeplere bağlı olmadan da size ihsanda bulunabilir. Ne var ki, Peygamberler ve onların hakiki vârisleri plan ve projelerini hârikulâdeliklere bina etmemişlerdir.

| DEVAMI…

Bamteli Özel

NUR VE KARANLIKLAR

* “Allah, iman edenlerin velîsi (dostu, yardımcısı ve koruyucusudur); onları karanlıklardan nura çıkarır.”

* “Gönül, her zaman arar-durur bir yâr-ı sâdık / Bazen de ‘Sâdık!’ dedikleri, çıkar münafık.”

* Diriliş kahramanlarının, kendi içinde bulundukları zamanı, toplumu, sosyal yapıları ve konjonktürü doğru okuyup iyi değerlendirerek, isabetli teşhis ve reçeteler ortaya koymaları çok önemlidir.

* Allah’ın nurundan nasiplenememiş bir kimse için herhangi bir ışık söz konusu değildir; artık o iç içe karanlıklarla kuşatılmıştır da parmaklarının ucunu dahi göremeyecek haldedir.

* Ayette, Nur tekil; zulümât ise çoğul gelmiş; zira göklerin ve yerin yegâne münevviri Allah’ın nurundan mahrum kimseler çok farklı ve iç içe karanlıklara maruz kalırlar.

* Allah’tan gayrı gönül verilip adeta mabud edinilen veya böyle bir neticeye götüren her şey tâğûttur; şovenizm ve radikalizm de günümüzün tâğûtları arasındadır.

* Cennet de ebedîdir, Cehennem de ebedîdir.

| DEVAMI…

Son Yansimalar

HAFTANIN HADÎS-İ ŞERÎFİ – 6 Haziran 2016

HAFTANIN HADÎS-İ SERÎFİ ELMAS DEMİRCİ ÖRSÜNE KONMAZ

Ubade İbni Sâmit (radıyallahu anh) nakletmektedir:

Rasulûllah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

“Fatihatü-l Kitab’ı (Fatiha Suresi'ni) okumayanın namazı yoktur!”

| DEVAMI...

Sizden Gelenler
Kitap Özetleri
Kur'an İklimi
Ortak Hatim
Sabah*Akşam Duaları
Hacet Duası